Välkommen till SE*Shinseinas uppfödning av birmor
i liten skala och en lugn och harmonisk hemmiljö
Small breeding of Sacred Birman


Backkaras DreamHeart (Molly)
Foto: Madelene Jonsson