Välkommen till SE*Shinseinas uppfödning av birmor
i liten skala och en lugn och harmonisk hemmiljö
Small breeding of Sacred BirmanGIC Noppeligans LeRoy
Foto: Tussochtass – Djurfotografering