Välkommen till Shinseinas uppfödning av birmor
i liten skala och en lugn och harmonisk hemmiljö
Small breeding of Sacred Birman

IDP*Holygateway´s Arcturus (Elliot)